Opštepoznati „Kreativni kutak“, mesto za promociju nagrađenih mladih talenata koji su svojim idejama na putu naših slavnih naučnika i pronalazača, jedno je od prepoznatljivih obeležja Sajma tehnike. Ove godine će se, u hali 3A, na štandu 3309, ponovo predstaviti najuspešniji među njima. 

1. ŠKOLA ZA NOVE TEHNOLOGIJE „POLITEHNIKA“, Beograd, je pre više od dvadeset godina prva u regionu uvela edukativnu robotiku u nastavu i vannastavne aktivnosti (LEGO robotika, WER). Tokom godina, menjao se nivo i kvalitet upravljačkih jedinica, motora i senzora, kao i programski jezik upravljanja, ali je definitivno potvrđena vrednost ideje da se edukativnom robotikom unapređuje nastavni proces, kreativnost, kvalitet i primenljivost usvojenih znanja.

Pobednici su mnogih državnih prvenstava i dobitnici međunarodnih nagrada. Prva nagrada na Svetskom prvenstvu u edukativnoj robotici, Šangaj, Kina, 2018.godine.

Edukativni roboti u kreativnoj nastavi – Robot za merenje koeficijenta trenja – konkretan je projekat iz ovogodišnje nastave predmeta Računarstvo i programiranje učenika I razreda.

Primenljivost na više stručnih predmeta i oblasti (mašinski elementi, konstruisanje, programiranje, računarstvo i informatika, pneumatika, senzori, elektronika) uz poznatu vizuelnu atraktivnost, očiglednost, kreativnost i mogućnost da se zadatak reši na više načina.

Biće dat istorijski presek upravljačkih jedinica edukativnih robota od 2000. godine do danas.

2. FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA, Kragujevac, Profitni centar (Centar) Fakulteta inženjerskih nauka u  Kragujevcu – program didaktičkih sredstava i učila za obrazovanje i industriju – predstavlja Safety Didactic Cube (SDC) Compact.

SDC Compact je demonstrativno-didaktički sistem za praktičnu obuku i obrazovanje iz oblasti bezbednosti na radu.

Kompletna prezentaciju funkcija i mogućnosti različitih savremenih bezbednosnih uređaja koji se koriste u industrijskim sistemima, kao i demonstriranje mogućnosti i principa njihove integracije u kompletni bezbednosni i sistem zaštite za jednu mašinu ili tehnički sistem.

SDC integriše odabrane bezbednosne uređaje i komponente, koji su predstavnici svih glavnih grupa uređaja, a koji se koriste u svakodnevnoj industrijskoj praksi: bezbednosni kontroleri – glavna jedinica i modul ulaz/izlaz, elektro-mehanički bezbednosni prekidač sa različitim sistemima aktiviranja, beskontaktni bezbednosni prekidač, bezbednosni prekidač sa funkcijom zaključavanja, optoelektronski zaštitni uređaji – svetlosna zavesa, E-STOP prekidač i Svetlosno zvučni toranj.

Didaktička robotska stanica

Didactic Robot Station (DRS) je savremen i multifunkcionalan didaktički sistem. Opremljen je savremenom opremom, robotom japanskog proizvođača Mitsubishi Electric, kamerom za mašinsku viziju i bezbednosnim prostornim skenerom austrijske kompanije SICK. Ovakvo didaktičko rešenje uspešno pokriva širok spektar naučnih disciplina: Industriju 4.0, robotiku, mašinska viziju, veštačku inteligenciju, efektivnost proizvodnje, kontrolu kvaliteta, bezbednost na radu itd.

3. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”, Novi Sad

Korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, konsultacije sa profesorima, protok elektronske pošte među učenicima i nastavnicima, diskusije na forumu škole, online testiranje i dr. Nastava se izvodi u učionicama, u stručnim laboratorijama sa savremenom elektronskom opremom i kabinetima za računare opremljene najnovijim računarima.

Posebno treba istaći uspeh škole u mnogobrojnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Učenici škole su bili uvek, pa i danas, učesnici i pobednici na mnogim takmičenjima od opštinskog do republičkog nivoa. Sekcija za robotiku već godinama postiže izuzetne uspehe na domaćem i svetskom takmičenju iz robotike u konkurenciji fakulteta.

Robotska ruka – upravljanje Arduino mikrokontrolerom (ima četiri ose)

Ispaljivač vatrometa – uređaj koji smanjuje verovatnoću povreda prilikom ispaljivanja kod odraslih, pogotovu kod dece

Matriks displej – (10×10) može da se koristi kao mali bilbord ili kućna dekoracija

Dron – težina ne prelazi 250 grama, pa podizanje ne zahteva posebne  dozvole, upravljanje pomoću mikrobita

Nagrade: Tri zlatne medalje na Tesla festu

4. PRVA TEHNIČKA ŠKOLA, Kragujevac, promoviše kreativnost i stimuliše učenike za razmenu ideja, projekte i takmičenja. Budući učenici biraju jedno od četiri područja rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, elektrotehnika, geodezija i građevinarstvo i hemija, nemetali i grafičarstvo.

Delta robot – paralelni manipulator

Modelovanje, princip funkcionisanja, kinematika u prostoru kao i analizatorskog paralelnog sistema delta robota u sklopu sa sistemom za nadgledanje u realnom vremenu. Ovaj model poseduje veću preciznost i snagu u odnosu na konvencionalne, jer se greške i nepreciznosti apsorbuju i međusobno ispravljaju jer je platforma uslovljena sa sve tri ose, dok se kod drugih robota greške akumuliraju i povećavaju.

1. mesto na Galaksija kupu 2023. u Vršcu

5. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “MIJA STANIMIROVIĆ”, Niš, ima uređen radni prostor, savremenu opremu i nastavne metode, kao i bogate ljudske resurse. To je čini jednom od najsavremenijih škola u Srbiji. Brojna priznanja, među kojima se ističe Svetosavska nagrada Republike Srbije, uspesi i medalje na raznim takmičenjima širom zemlje, prava su potvrda o kvalitetu ove škole.

Rukavica za prevođenje znakovnog jezika u tekstualni format

Znakovni jezik je osnovno sredstvo komunikacije za veliki broj ljudi koji imaju problem sa sluhom ili su potpuno gluvi. Pošto ne mogu svi da protumače znakovni jezik, on može biti barijera u komunikaciji, a može i prouzrokovati poteškoće u pristupu informacijama i uslugama. Arduino rukavica za prevođenje ima cilj da eliminiše tu barijeru i prevede znakovni jezik u tekst u realnom vremenu.

Projekat je dizajniran da bude jeftin i pristupačan, čineći ga dostupnim onima kojima je potreban.

2. mesto na Galaksija kupu 2023. u Vršcu