Spisak robnih grupa

1. INTEGRA

Kompjuterski integrisana fabrika – fabrika budućnosti

 • Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju
 • Hidraulika i pneumatika
 • Elektronski merni instrumenti i uređaji
 • Procesni i industrijski računari
 • CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri
 • Uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
 • Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
 • Industrijski roboti, Koboti, IoT
 • Fleksibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja i proizvodna oprema
 • Alati i sistemi alata za obradu i oblikovanje metala
 • Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje
 • Sistemi za nekonvencionalne metode obrade (erozimati, plazma, vodeni mlaz,..)
 • Razvoj proizvoda
 • Aditivne i 3D tehnologije
 • Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM
 • Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnjom, ERP
 • Internet, Intranet, Ekstranet
2. PROCESNA TEHNIKA
Mašine i aparati u procesnoj industriji:

Drobilice, mlinovi, seckalice, sita, klasifikatori, prese, mešalice, mesilice, taložnici, filtri, centrifuge (centrifugalni separatori), flotatori, cikloni, razmenjivači toplote, uparivači, isparivači, kondenzatori, peći, destilatori, rektifikatori, adsorberi, apsorberi, ekstraktori, kristalizatori, sušare (sudovi, kolone i dr.), hemijski reaktori, autoklavi, bioreaktori, fermentori, digestori, biofiltri

Zaštita:

Površinska, toplotna i fizičko-hemijska

Pogonska i prateća oprema:

Pumpe, ventilatori, kompresori, cevovodi, armatura i ostalo

3. ELEKTROENERGETIKA
 • Oprema i uređaji za proizvodnju električne energije
 • Oprema i uređaji za prenos i distribuciju električne energije
 • Upotreba električne energije
 • Zaštita elektroenergetske opreme
 • Merenje
 • Izvori za napajanje
 • Nove tehnologije za proizvodnju električne energije
4. TEHNOTRONIKA
 • Računari i oprema
 • Mrežna oprema
 • Aplikativni softver
5. INSTALACIJE
 • Instaliranje
 • Kanalski i distribucioni sistemi
 • Balasti
 • Instalaciona tehnologija i sistemi očuvanja
 • Elektro instalacioni materijal
 • Utičnice, utikači, materijal za montažu
 • Brojači, provodnici i razvodna oprema
 • Kablovi i žice, izolacioni materijal
 • Tasteri, signalne lampe, provodnici
6. RASVETA – LED TEHNOLOGIJA
SISTEMI ZA OSVETLJENJE
 • Kućna rasveta
 • Terenska rasveta
 • Baštenska rasveta
 • Spoljna rasveta
 • Rasveta za izloge
 • Projektorska rasveta
 • Sigurnosna rasveta
 • Ulična rasveta
 • Saobraćajna signalizacija
 • Specijalna rasveta
 • Rasveta za hitne službe
 • Luksuzni sistemi rasvete
 • Senzorne lampe koje reaguju na pokret
 • Podvodna rasveta
 • Rasveta za orjentisanje
ELEKTRIČNE SVETILJKE I ELEKTRIČNE LAMPE
LED TEHNOLOGIJA
 • Led RASVETA
 • Saobraćajna signalizacija
 • LED indikatori
 • LED pozadinska rasveta
 • LED arhitektonska rasveta
 • LED lampe
 • LED kristali
 • LED moduli
 • LD (laser diode) i odgovarajuće komponente
7. DOMTEH
 • Aparati i uređaji za domaćinstvo
 • Električni i neelektrični aparati, uređaji i pribor
8. ELEKTRONIKA
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
 • Industrijske mreže
 • Industrijski senzori
 • Senzorski sistemi
 • Senzorska periferija
 • Upravljanje i regulacija
 • Sistemi merenja i ispitivanja
 • Industrijski računari i softver
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
 • Upravljanje motorima
 • Izvori za napajanje
 • Ispravljači
 • Sistemi besprekidnog napajanja
KUĆNA ELEKTRONIKA
 • Video, HI-FI, audio-tehnika, radio i TV-tehnika, muzički instrumenti
 • Inteligentna kuća – umrežena kuća
9. TELEKOMUNIKACIJE
 • Mreže
 • Oprema
 • Nove tehnologije
10. MERNA OPREMA I INSTRUMENTACIJA (ME-RE-CO)
 • Senzori
 • Merni instrumenti
 • Automatizovani merni instrumenti
REGULACIJA
UPRAVLJANJE PROCESIMA (KONTROLA)
11. TERMOTEHNIKA – KGH

Klimatizacija, grejanje, hlađenje, ventilacija

 • Uređaji i oprema za KGH
 • Generatori toplote – kotlovi
 • Toplotne pumpe
 • Pumpe i ventilatori u KGH tehnici
 • Ventili i druga armatura
 • Regulacija u KGH tehnici
 • Primena obnovljivih izvora energije
12. PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE VODA
 • Nove tehnologije u oblasti pripreme pijaće i industrijskih voda
 • Oprema i proizvodi za pripremu vode
 • Novi postupci prečišćavanja otpadnih voda
 • Oprema i proizvodi za prečišćavanje otpadnih voda
13. PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE GASOVA
 • Nove tehnologije i oprema za prečišćavanje gasova
14. ZELENA INDUSTRIJA + INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA
Nova era regenerativne ekonomije – ekološki prihvatljive tehnologije i efikasna upotreba resursa
 • Čiste tehnologije
 • Energetska efikasnost
 • Obnovljivi izvori energije
 • Upravljanje otpadom
15. INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
 • Oprema
 • Ambalaža
 • Tehnologije
16. TRANS-BALKAN  – TRANSPORT, LOGISTIKA, SKLADIŠTENJE
INTEGRALNI TRANSPORT
 • Vozila (vagoni, specijalni vagoni, drumska vozila, prikolice)
 • Tovarno manipulativne jedinice
 • Palete
 • Kontejneri
 • Izmenljivi transportni sudovi
INDUSTRIJSKI TRANSPORT
 • Mašine za utovar
 • Viljuškari
 • Transporteri
 • Dizalice
 • Paletna kolica
 • Automatski sistemi i roboti
 • AGVS Automatski vođena vozila
 • AS/RS Automatizovana skladišta
 • Skladišna oprema
 • Oprema za formiranje i učvršćivanje tereta
LOGISTIČKE USLUGE
 • Špedicija
 • Logistički provajderi
 • Bankarske i berzanske usluge
 • Konsalting
 • Osiguranje
 • Savetodavne usluge i posredovanje
SAVREMENI INFORMACIONI SISTEMI U LOGISTICI I UPRAVLJAČKI SISTEMI
 • Mape za praćenje vozila
 • Elektronska razmena podataka
 • Globalni pozicioni sistem
 • Identifikovanje tovarnih jedinica
 • Softver – Upravljanje radom u skladištima
 • Softver – ERP, Softver za upravljanje logistikom, poslovna rešenja
 • Telematika
 • Komunikacione tehnologije i oprema
17. ZAVARIVANJE
 • Aparati za zavarivanje i srodne tehnologije
 • Aparati i uređaji za ispitivanje zavarenih spojeva
 • Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje i srodne postupke
 • Aparati i uređaji za posebne namene
 • Oprema za zaštitu pri radu
 • Zavarene konstrukcije
18. MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU (POLUGOTOVI I GOTOVI PROIZVODI)
NOVI MATERIJALI
 • Kompozitni materijali
 • Polimeri
 • Metali
 • Keramički materijali
MATERIJALI NOVE GENERACIJE
 • Elektronski
 • Magnetni
 • Optički
 • Optoelektronski
NEMETALI
 • Istraživanje, eksploatacija i proizvodnja nemetala
 • Prerada nemetala
 • Vatrostalni materijali i keramika
 • Sintetski materijali
IZOLACIONI MATERIJALI
STAKLO
 • Ravno staklo
 • Staklena ambalaža
 • Optičko i laboratorijsko staklo
 • Mašine, alati i oprema za industriju stakla
19. METALURŠKO INŽENJERSTVO I LIVARSTVO
CRNA METALURGIJA
 • Sirovine za crnu metalurgiju
 • Proizvodi crne metalurgije
METALURGIJA OBOJENIH METALA
 • Rude, koncentrati i druge sirovine za metalurgiju obojenih metala
 • Valjani, vučeni i presovani proizvodi obojenih metala i legura
20. INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST I ZAŠTITA
21. POVRŠINSKA ZAŠTITA
22. KOMPRESORI
23. NOVE TEHNOLOGIJE + INOVACIJE
 • Inovacije iz raznih oblasti tehnike i tehnologije
 • Pronalasci
 • Tehnička unapređenja
 • Novi oblici industrijskih proizvoda
 • Modeli
 • Uzorci
 • Zaštitni znaci kojima se obeležavaju industrijski i drugi proizvodi namenjeni tržištu
 • Žigovi
 • Oznake porekla
24. OPREMA ZA PROFESIONALNE I NAUČNE SVRHE
25. NAUČNO-TEHNIČKA LITERATURA
26. NACIONALNE IZLOŽBE I GRUPNI NASTUPI