Pregled haleTehnički podaci

Hala 2 je projektovana iz dva spojena kvadratna dela, svaki u dve etaže, od kojih se tri etaže koriste kao izložbena površina, a četvrta za magacine i pomoćne prostorije.

Hala ima i galeriju iznad dva nivoa.

Oba dela hale pokrivena su ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona debljine 9 cm. Maksimalna visina hale u temenu je 22,62 m.

Svi obimni zidovi izložbenog prostora, izuzev dva zida u nivou B, su u staklu od poda do kalota.

Ukupna površina hale je 14.427 m2, od čega se za izložbenu površinu koristi 9.239 m2, a klub poslovnih ljudi 1.192 m2.

Hala ima grejanje i ventilaciju.