Pregled haleTehnički podaci

Hala 3 je pravougaonog oblika sa lučnim zidovima.

Po kraćim stranama hala ima dva nivoa i galeriju, od kojih se suterenski nivo koristi za magacin i pomoćne prostorije, a prizemlje i galerija za izlaganje.

Hala je pokrivena ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona. Maksimalna visina u temenu hale 20,32 m.

Svi obimni zidovi izložbenog prostora hale (sem dela prizemlja pod galerijom) su u staklu od poda do kalote.

Ukupna površina je 8.109 m2, od čega je izložbena površina 4.438 m2. Hala ima grejanje i ventilaciju.