Projektni tim

Bojana Dašić, koordinator projekta – organizator manifestacije
tel: +381 (0)11 2655-311, 3615-357

Tatjana Gavrilović
tel: +381 (0)11 2655-179

Zorana Dukić-Čelar
tel: +381 (0)11 2655-946

e-mail: tehnika@sajam.rs

Beogradski sajam

Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Beograd
Srbija
www.sajam.rs