Udruženje za metalsku i elektro industriju Privredne komore Srbije predstaviće na Sajmu tehnike grupu firmi – svojih članica.

Udruženje okuplja subjekte u metaloprerađivačkoj delatnosti, mašinogradnji, proizvodnji saobraćajnih sredstava, električnih mašina i aparata, delatnosti vađenja ruda metala, proizvodnji sirovih metala, kovanju metala i metalurgiji praha, obradi i prevlačenju metala i reciklaži metalnih otpadaka i ostataka.

Pored osnovne delatnosti koja je prvenstveno usmerena ka kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta kroz unapređenje regulative, analizi poslovanja i pružanju pomoći privredi u prevazilaženju problema u poslovanju, edukaciji privrede o tehničkim propisima važećim na domaćem i tržištu EU, Udruženje posebnu pažnju posvećuje promociji izvoznih potencijala metalskog i elektro sektora. Posebno je istaknuta usluga PKS „Dan dobavljača“ kojom se privredna društva iz Srbije povezuju sa internacionalnim kompanijama kao potencijalni dobavljači. Radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja, privredna društva su organizovana u Udruženje za metalsku, elektro industriju, rudnike metala i metalurgiju.

Udruženje učestvuje u radu radnih grupa za izradu novih i izmenu postojećih propisa, organizuje javne rasprave o nacrtima zakona i sektorskim politikama, povezuje privredna društva sa potencijalnim partnerima iz zemlje i inostranstva, informiše članice o aktuelnostima iz oblasti koje pokriva Udruženje, organizuje stručne skupove, edukacije, specijalizovane konferencije, nastupe na sajmovima, učestvuje u izdavanju uverenja, potvrda i mišljenja po osnovu javnih ovlašćenja.

U okviru Udruženja funkcioniše nekoliko grupacija:

  • za livenja metala i reciklaže metalnih otpadaka i ostataka
  • automobilske industrije
  • metaloprerađivačke delatnosti
  • mašinogradnje
  • proizvođača naoružanja i vojne opreme
  • za akceleratorske tehnologije
  • električnih, optičkih uređaja i elektronike