(Program nije zaključen. Novi termini će biti naknadno dodavani.)

Utorak, 21. maj

10:00 – 11:30

PANEL: Industrija 4.0 Slovenija – Srbija
Digitalna transformacija privrede

SLOVENAČKI POSLOVNI KLUB
Svečana sala upravne zgrade


12:00 – 13:30

„DAN SVETLOSNE TEHNIKE“

DOS – Srpsko društvo za osvetljenje
Sala za prezentacije hala 2C


12:00 – 19:00 – OTKAZALA INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

BODOVANA PREDAVANJA:

 • Primena veštačke inteligencije u predviđanju potrošnje energije i upravljanju, doc. dr Aleksandra Sretenović, dipl. inž. maš.
 • Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih grada u Beogradu, Radivoje Batinić, dipl. inž. maš.
 • Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije iz drvne biomase u sistemima daljinskog grejanja – primer DG Prijedor, Ljubiša Tanić, dipl.inž.maš.

(Svečana sala upravne zgrade)


13:00 – 14:00

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INOVATIVNA REŠENJA PREDUZEĆA
– predstavljanje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
Sala za prezentacije hala 2B


14:00 – 15:00

DA LI JE PRONALAZAČ TESLA UJEDNO BIO I NAUČNIK
– dr Dušan Rajić, naučni saradnik

INOVACIONI CENTAR TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
Sala za prezentacije hala 2B


14:00 – 15:00

MEĐUNARODNI TRANSFER TEHNOLOGIJE IZMEĐU RUSIJE I SRBIJE

MINISTARSTVO NAUKE I VISOKOG OBRAZOVANJA RUSKE FEDERACIJE

JAVNA RASPRAVA U FORMI OKRUGLOG STOLA

Govornici:

 • Ruska ambasada u Srbiji
 • Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Ruske Federacije
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu
 • Trgovinsko predstavništvo Ruske Federacije u Srbiji
 • predstavnici univerziteta i preduzeća malog inovativnog biznisa; sa srpske strane – predstavnici kompanija zainteresovanih za saradnju sa ruskim partnerima

Hala 2B, štand 2101 Ministarstvo


14:30 – 18:00

„INOVATIVNI POTENCIJALI MLADIH“ – prezentacija

SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE, Beograd
Sala za prezentacije hala 2C

Sreda, 22. maj

10:00 – 12:00

SEMINAR: Proizvodne tehnologije – CNC obrada ili 3D štampa?

SOLFINS 3D, Beograd
Svečana sala upravne zgrade


12:00 – 14:00

FONDACIJA RNIDS (REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE)

Sala za prezentacije hala 2C


12:00 – 14:00

PREZENTACIJE INOVATIVNIH RAZVOJA UNIVERZITETA

MINISTARSTVO NAUKE I VISOKOG OBRAZOVANJA RUSKE FEDERACIJE

JAVNA RASPRAVA U FORMI OKRUGLOG STOLA

 • Naučni razvoji u centru Azije
  Kotelnikov Valeri, direktor, Tuvinski institutza kompleksni razvoj prirodnih resursa Sibirskog ogranka Ruske akademije nauka
 • Napredne inovacije Samarskog nacionalnog istraživačkog univerziteta
  Danilenko Alekandra, šef Centra za izložbe i konferencije, Samarski nacionalni istraživački univerzitet
 • Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti tehnoloških okruženja digitalne proizvodnje na osnovu prediktivnih sistema za analizu i prognoziranje tehničkog stanja opreme.
  Šeptunov Sergej, direktor Instituta za dizajnersko-tehnološku informatiku Ruske akademije nauka
 • Određivanje seizmičnosti regiona; pregled objekata nedestruktivnim metodama putem sopstvenih softverskih i hardverskih sistema.
  Voskresenski Mikhail, istraživač, Institut za geofiziku Uralske filijale Ruske akademije nauka
 • Digitalne tehnologije za inženjersku proizvodnju: nauka, inovacije, obrazovanje.
  Oleinik Andrej, načelnik odeljenja, Moskovski državni tehnološki univerzitet STANKIN
 • Poslovni sastanci i pregovori ruskih i srpskih učesnika

Hala 2B, štand 2101 Ministarstvo


14:30 – 15:30

ZAŠTITA INOVACIJA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE
– Nataša Milojević Centar za edukaciju i informisanje

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
Sala za prezentacije hala 2C

Četvrtak, 23. maj

12:00 – 13:00

NOVE TEHNOLOGIJE U ENERGETICI – RUKOVANJE OPREMOM

SAVEZ ENERGETIČARA SRBIJE
Sala za prezentacije hala 2C


12:00 – 14:00

PREZENTACIJE INOVATIVNIH RAZVOJA UNIVERZITETA

MINISTARSTVO NAUKE I VISOKOG OBRAZOVANJA RUSKE FEDERACIJE

 • Robotski sistemi za pametno vazdušno praćenje poljoprivrednih polja
  Ovakimian David, inženjer centra za bespilotne sisteme, Samarski nacionalni istraživački univerzitet
 • Tehnologija proizvodnje industrijske biomase morskih i slatkovodnih mikroalgi
  Gevorgiz Ruslan, Nehoroshev Mihail, viši naučni saradnici, A.O. Kovalevski Institut za morska biološka istraživanja Ruske akademije nauka
 • Održiva strategija za rehabilitaciju područja zagađenih ugljovodonicima na osnovu koncepta razmene otpada
  Elkin Andrei, vanredni profesor katedre za mikrobiologiju i imunologiju, Perm State Univerzitet
 • Kompjuterizovani simulator luka za zavarivanje pri nizkoj amperaži Gefest-1M
  Tarkhov Alekander, direktor, Didaktički sistemi
 • Poslovni sastanci i pregovori ruskih i srpskih učesnika

Hala 2B, štand 2101 Ministarstvo


12:00 – 14:00

MIBAX COMMERCE

(Svečana sala upravne zgrade)


15:00 – 16:00

URAM SYSTEM, Gložan – prezentacija

Sala za prezentacije hala 2C