Beogradski sajam je organizovan tako da svakom Izlagaču nudi kompletnu uslugu na jednom mestu.

Jedan od mnogih vidova usluga Beogradskog sajma je i izgradnja i uređenje izložbenog prostora koji obavlja Projektni biro kao sastavni deo Komercijalnog sektora.

Izgradnja štandova, izložbi, prezentacija i drugih događaja se obavlja kako u okviru sajamskog prostora, tako i van njega.

Tim Projektnog biro čine četiri arhitekte, četiri tehničara i dva menadžera prodaje i usluga.

Za izgradnju štandova i izložbi Projektni biro koristi sledeće vrste sistemskih konstrukcija:

  1. Standardna konstrukcija – Trisy System
  2. Sistem linearnih rešetki – Syma Cross Brace Beams CBB
  3. Sistem prostornih rešetki – Syma Orbit
  4. Sistem velikih raspona – Syma Molto 90
  5. Spratna konstrukcija – Syma Standard
  6. Spratna konstrukcija – Syma Orbit

Ponuda je definisana prema: Tipskom i Individualnom projektu

Tipski projekti

Paket usluga standard

Preuzimanje prijave za paket usluga MOLTO (PDF)

Individualni projekti

Tip standard

Tip standard

Tip CBB

Tip CBB

Tip Orbit

Tip Orbit

Tip Lux - Syma molto 90

Tip Lux – Syma molto 90

Tip Spratni standard

Tip spratni Standard

Tip spratni Orbit

Tip spratni Orbit

Molimo sve izlagače i izvođače da se pre projektovanja štanda upoznaju sa Pravilnikom o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i šematskim prikazom ZONA – visinskih ograničenja gradnje štandova po halama.

Shematski prikaz zona gradnje u halama

Shematski prikaz zona gradnje

Shematski prikaz zona gradnje u halama (klik za uvećanje)

Projektni biro

Tel: +381 11 3615 246, 2655 432, 2655 787, 2655 630, 2655 040

e-mail: arh@sajam.rs