Sajam tehnike 2022. će 25. maja biti oplemenjen još jednim naučno-istraživačkim hepeningom – YOURS konferencijom, „Konferencijom mladih istraživača“, koju od 2019. godine organizuje časopis JAES.

Radovi se pišu i saopštavaju na konferenciji isključivo na engleskom jeziku.

YOURS 2022, Young Researchers Conference 2022, podržava mlade istraživače do 35 godina i njihove rezultate u najširem smislu, sa naglaskom na predstavljanju novih trendova, novih istraživanja i promociji inovativne prakse koja unapređuje akademska dostignuća.

Teme ovogodišnje konferencije posvećene su metodama, pristupima i tehnologijama u tehničkim naukama, materijalima, energiji, energetskoj efikasnosti, životnoj sredini, industrijskom inženjerstvu, saobraćaju i transportu, građevinarstvu, menadžmentu kvaliteta i drugim srodnim naukama, sa posebnim fokusom na veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, upravljanju energijom, informacionim tehnologijama biosistema, robotici i drugim inovativnim trendovima.

YOURS 2022 promoviše predstavljanje novih trendova, ostvarenog napretka i istraživanja u svim pomenutim oblastima, okupljajući prosperitetne istraživače sa vodećim profesionalcima, akademicima, univerzitetima, stručnjacima iz industrije iz celog regiona.

Predsednik organizacionog komiteta je prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, a predsednik programskog komiteta prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Organizator je uređivački odbor naučnog časopisa Journal of Applied Engineering Science www.engineeringscience.rs.

Suorganizator je platforma StudENTER www.studenter.org.

Podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs.