TEHNIČKI FAKULTET U BORU, Univerziteta u Beogradu, predstavlja jedinu državnu visokoškolsku ustanovu u istočnoj Srbiji. Deluje kao jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta.

Delatnost fakulteta obuhvata polje tehničko-tehnoloških nauka, a akreditovane (osnovne, master i doktorske) akademske studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi organizovane su u okviru studijskih programa Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo i Inženjerski menadžment. Nastavni kadar čine većinom poznati i priznati naučni radnici kod nas i u svetu, čime se garantuje visoki kvalitet budućeg kadra, počev od diplomiranih inženjera do doktora nauka.

Tehnički fakultet u Boru je organizator pet internacionalinih konferencija i izdaje četiri časopisa.

Fakultet ima i razvijenu međunarodnu saradnju sa mnogobrojnim univerzitetima i institucijama u svetu, što kroz zajedničke projekte i druge vidove kooperacije nudi mogućnost studentima i nastavnicima Fakulteta da se značajnije uključe u procese mobilnosti karakteristične za savremeni evropski i svetski visokoobrazovni prostor.