SCHRACK TECHNIK DOO iz Beograda je deo austrijske grupe koja je vodeća kompanija na području tehnologije, proizvoda i rešenja u energetskoj tehnici i tehnici prenosa podataka. Umrežavanje, optimizacija i sigurnost u korišćenju energije i prenosu podataka su težište njenog poslovanja.

Polazeći iz Austrije izgrađena je snažna mreža vlastitih firmi u 11 zemalja srednje i istočne Evrope i osigurana odlična pokrivenost tržišta. U 40 zemalja postoje regionalne partner kompanije. Sedište Schrack Technik grupe je u Beču.

Kompanija se decenijama definiše kao kompetentan partner za elektrotehniku i to za sve korisnike na području razvoda električne energije niskog napona, pokrivajući sklopnu opremu, elektrotehničke proizvode za aplikacije u industriji i zgradarstvu, proizvode tehnologije rasvete, proizvode sigurnosne rasvete, proizvode mrežne tehnologije kao i proizvode fotonaponske tehnologije.

Paleta njihovih proizvoda kreće od razdelnih ormara, releja, zaštitnih prekidača, sklopki, kablova, do sigurnosne rasvete i proizvoda najnaprednijih mrežnih tehnologija. Schrack je jedna od malobrojnih kompanija koja svojom ponudom može u potpunosti pokriti sve potrebe elektroinstalatera. U strateški važnim područjima kao što su zaštitni prekidači, mrežna tehnika, sigurnosna rasveta i releji Schrack je vodeći na tržištu

Schrack Technik deseti put učestvuje na Sajmu tehnike, a matična kompanija ove godine obeležava 100. godišnjicu postojanja.

Štand 2214 ove kompanije nalazi se u hali 2A.