PRIVREDNA KOMORA SRBIJE je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika, koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlјa u službu najbolјeg interesa svojih članica i srpske privrede. Kreiranje prepoznatlјivosti Srbije kao zemlјe tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uklјuči u evropske tokove naše je suštinsko opredelјenje.

Vek i po tradicije komorskog sistema Srbije i razgranata komorska mreža, predstavništva u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.

Bili smo i ostaćemo odgovoran partner i podrška u vašem poslovanju kroz:

  • zastupanje interesa članova pred državnim organima i institucijama
  • vršenje javnih ovlašćenja izdavanjem različitih vrsta dokumenata
  • unapređenje ekonomske saradnje sa inostranstvom
  • promociju privrede u zemlјi i inostranstvu
  • poslovno informisanje članova
  • savetodavne usluge
  • poslovno obrazovanje
  • negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
  • rad sudova i arbitraža pri PKS