NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD pruža podršku startap kompanijama/timovima kao i rastućim visokotehnološkim kompanijama (MSP i I&R odeljenja velikih kompanija) u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda/usluga.

Osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, koristeći najbolje međunarodne primere, Naučno-tehnološki park Beograd je mesto spajanja i razmene između institucija, nauke i privrede.

Okupljajući više desetina visokotehnoloških kompanija/timova pod svojim krovom, Naučno-tehnološki park Beograd se razvio u novo tehnološko jezgro grada, koje različitim programima i aktivnostima ima ključan uticaj na razvoj inovacionog ekosistema u Srbiji.

Naučno-tehnološki park Beograd

Smešten u inspirativnom okruženju Zvezdarske šume i izrađen u skladu sa najnovijim standardima energetske efikasnosti i moderne arhitekture, Naučno-tehnološki park Beograd pruža idealne uslove za rad kompanija/timova zajedno sa svojim setom usluga razvijenim na osnovu potreba kompanija/timova. Nalazi se u centralnoj zoni Beograda, udaljen svega 4 km od centra grada, u neposrednoj blizini Instituta „Mihajlo Pupin“, kao i na bliskoj udaljenosti od kampusa tehničkih fakulteta, sa kojim je povezan direktnom autobuskom linijom.

Naučno-tehnološki park Beograd je mesto za sve one koji žele da učestvuju u kreiranju dinamične visokotehnološke zajednice stvarajući dodatnu vrednost za razvoj svog poslovanja kao i za razvoj preduzetništva u Srbiji.