INTELUS je porodična kompanija koja se već 25 godina veoma uspešno bavi poslovima u vezi sa protiveksplozivnom zaštitom, najviše u delu elektro-opreme, elektro-komponenti i izvođenju elektro-instalacija u prostorima ugroženim od eksplozije para zapaljivih tečnosti i/ili prašina.

IntelusKompanija zastupa renomirane proizvođače ex-opreme kao što su Bartec, ASPNova, CMP i dr. Od sredine 2017. godine portfolio kompanijskih usluga proširen je i na stranu mašinskih instalacija i to: projektovanje i izvođenje termotehničkih (HVAC) i procesnih instalacija u oblastima procesne industrije u Ex ili standardnoj izvedbi.

Intelus je do danas izveo više instalacija opšte ventilacije, grejanja i klimatizacije, sistema filtracije vazduha, kao i stabilnih sistema za gašenje požara vodom.

Pored izrade projekata električnih i mašinskih instalacija, nude i izradu analiza zona opasnosti na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina.