INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA INMES je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije, sa akcentom na bezbednost i kvalitet proizvoda životinjskog porekla (meso, jaja, mleko, riba, med). Rezultati istraživanja se primenjuju u privredi, u saradnji sa proizvođačima iz industrije mesa i drugih grana prehrambene industrije (proizvodi životinjskog porekla, konditorska industrija itd.).

Naučno-istraživačka delatnost Instituta obuhvata: pripremu, realizaciju i evaluaciju stručnih projekata u oblasti biotehnologije i ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, kao i implementaciju njihovih rezultata. Saradnici iz Instituta su u periodu 2014-2018. godine realizovali pet međunarodnih projekata (HORIZON 2020, dva COST projekta itd.) i devet nacionalnih, dva iz oblasti interdisciplinarnih istraživanja i sedam iz oblasti tehnološkog razvoja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; pripremu programa naučnih skupova i učestvovanje u njihovoj realizaciji; naučno-stručnu saradnju sa naučnim i privrednim organizacijama u zemlji i inostranstvu; razvoj i transfer tehnologija i njihovu praktičnu primenu.

Pored naučno-istraživačke delatnosti Institut obavlja i sledeće aktivnosti: izdavanje časopisa, knjiga i drugih izdanja; inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje; tehničko ispitivanje i analize i ostalo obrazovanje (obuke kadrova).