IHIS NAUČNO TEHNOLОŠKI PARK ZEMUN AD je inovaciona organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i sa svojim firmama članicama angažovan je na razvijanju inovacionih tehnologija kao i na proizvodnji inovacionih proizvoda u malim serijama.

Park pruža usluge preduzetnicima u formiranju „start up“ firmi i otpočinjanju delatnosti tih firmi.

IHIS Techno Experts d.o.o. se bavi primenjenim i razvojnim istraživanjima iz oblasti materijala, zaštite životne sredine, alternativnih izvora energije i elektrohemije.