Jedan od uglednih učesnika Međunarodnog sajma tehnike (hala 1, štand 1306) – H-Bridges, tim studenata sa Elektrotehničkog ali i ostalih fakulteta Univerziteta u Beogradu, plasirao se u predsajamskom periodu u finale najvećeg svetskog univerzitetskog takmičenja iz energetske elektronike (International Future Energy Challenge – IFEC). Tim je već pobeđivao na ovom takmičenju 2005. i 2019. godine, a 2020. je osvojio drugo mesto.

Tema ovogodišnjeg projekta je razvoj micro-grid solarnog invertora za priključenje solarnog sistema na električnu mrežu. Projekat je izrada uređaja koji će energiju koja se proizvodi na solarnim panelima prilagoditi uslovima priključenja na električnu mrežu. Samim tim ovakvi projekti će u budućnosti biti u fokusu javnosti, jer omogućavaju postepeni prelazak na obnovljive izvore električne energije u domaćinstvima. Tim je uspeo da, po zahtevima takmičenja, razvije uređaj koji ispunjava sve uslove: galvanska izolovanost (omogućava bezbednost pri upotrebi kako za korisnika tako i za uređaj u slučaju kvara), kompaktnost i kontrolabilnost preko pametnog uređaja (krajnji korisnik ima mogućnost da prati stanje celog uređaja), te efikasnost celog sistema od preko 95%. Modularnost ovakvog rešenja pruža mogućnost krajnjem korisniku da povezivanjem više istih uređaja kako bi ostvario veću instalisanu snagu.

Ove godine, finalna runda takmičenja održava se krajem jula 2022. godine u Noksvilu u američkoj saveznoj državi Tenesi.