Gruber

Kompanija GGW GRUBER & CO GMBH je već duže od sedam decenija orijentir u metaloprerađivačkoj industriji, pre svega u u sektoru industrijske merne tehnologije i inovacija.

Njihovi proizvodi, po pravilu na nivou Industrije 4.0, kreću se od samostalnih uređaja preko mašina sa PC vezom i profesionalnog softvera do potpuno integrisanih, umreženih i automatski kontrolisanih sistema.

Na Sajmu tehnike 2019. Gruber će, pored ostalog, predstaviti:

  • 3D koordinatnu mašinu Shop Floor najnovija tehnologije za merenje direktno u proizvodnji,
  • Sylvac optičku mernu mašinu,
  • Trimos visinomer,
  • Sylvac softver za automatsko merenje, sa šublerom i mikrometerom,
  • Sylvac mikrometre i šublere
  • Sylvac 2 metra šubler
  • Jenoptik uređaje za merenje hrapavosti i druge merne instrumente.