FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA iz Novog Sada je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 59 godina, poznat i priznat u celom svetu. Fakultet svake godine upiše oko 2400 studenata, a inženjeri obrazovani na FTN-u rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama.

Fakultet sastoji od 13 departmana, 13 administrativnih službi i 36 istraživačkih centara. Sa više od 15.000 studenata, 1.200 zaposlenih i površinom od oko 30.000 m2, FTH spada u najveće i najrazvijenije fakultete u zemlji i regionu. U toku je izgradnja zgrade naučno-tehnološkog parka, jednog od najsavremenijih u Srbiji i najvećeg objekta koji se u poslednjih trideset godina gradi u okviru Kampusa Novosadskog univerziteta.

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Aktivnosti na Fakultetu tehničkih nauka su podeljene u sledeće grupe: nastava, naučnoistraživački rad i saradnja sa privredom. U skladu sa onim što se na FTN-u uči, sa brojnim mogućnostima i visokim procentom uspešnih, koji su u profesionalni život krenuli upravo odavde, vizija FTN-a glasi: „Visoko mesto u društvu najboljih“.