BMT Solutions & Technology

Osnovna delatnost kompanije BMT SOLUTIONS & TECHNOLOGY jeste remont, servis i prodaju alatnih mašina. Kompanija pruža usluge profesionalnog i kvalitetnog remonta svih vrsta alatnih mašina. Remont svih nivoa se može vršiti na strugovima, bušilicama-glodalicama (Borverk), CNC mašinama, mašinama za savijanje i sečenje lima, kao i na mašinama za savijanje metala i presama svih vrsta.

Generalni remont CNC i konvencionalnih alatnih mašina, rebuilding i retooling CNC alatnih mašina, retrofiting CNC alatnih mašina, servis CNC i konvencionalnih alatnih mašina po pozivu u pogonu investitora (proizvodna hala, skladište ili specifični prostori namenjeni remontu i servisu), ugovorno održavanje i obavljanje redovnih servisa, automatizacija mašina i proizvodnih procesa, konstrukcija i proizvodnja steznih naprava te izrada kompletne tehnologije za pojedini proizvod, prodaja remontovanih alatnih mašina sa garancijom, usluga preseljenja alatnih mašina, montaža novih mašina i proizvodnja delova… osnova je poslovne ponude ove kompanije.